Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin mới cập nhậtThứ 3, Ngày 07/08/2018, 11:10

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ.

 

 

Ngày 26/7/2018 Sở Tư pháp ban hành công văn số 6931/STP-VP triển khai thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. Ngoài thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp đã được niêm yết, công khai theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND.

Căn cứ theo thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận – huyện tại  (mục C danh mục thủ tục hành chính) và thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường- xã tại ( mục D danh mục thủ tục hành chính) nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính theo thẩm quyền của Quận và Phường thực hiện niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên trang thông tin điện tử quận đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo Quyết định nêu trên.

          Đính kèm Quyết định 2700 và danh mục thủ tục hành chính theo thẩm quyền của Quận và Phường.                                  

D.A

 


Số lượt người xem: 106Bản in Quay lại
Xem theo ngày: