Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Đảng - Đoàn thểThứ 6, Ngày 13/11/2020, 16:45

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NHẬN HUY HIỆU ĐẢNG NHÂN NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA

 

HUY HIỆU 65 NĂM TUỔI ĐẢNG

1.     Đồng chí CHÂU VĂN THÔI: Chi bộ 5, Đảng bộ Phường 10

 

HUY HIỆU 55 NĂM TUỔI ĐẢNG

1.     Đồng chí PHẠM THANH SUNG : Chi bộ 3, Đảng bộ Phường 4

2.     Đồng chí CHÂU KIM LOAN: Chi bộ 5, Đảng bộ Phường 6

3.     Đồng chí PHẠM KIM PHƯỢNG: Chi bộ 2, Đảng bộ Phường 7

4.     Đồng chí LÊ THỊ KHOÁT: Chi bộ 1, Đảng bộ Phường 10

5.     Đồng chí LƯƠNG NGỌC TRÁNG: Chi bộ 3, Đảng bộ Phường 10

 

HUY HIỆU 50 NĂM TUỔI ĐẢNG

1.     Đồng chí NGUYỄN THỊ LAN (Lê Thị Minh Trang): Chi bộ 5, Đảng bộ Phường 5

2.     Đồng chí HUỲNH VĂN THÀNH: Chi bộ 4, Đảng bộ Phường 10

3.     Đồng chí NGUYỄN HOÀNG LỆ (Nguyễn Thị Tiến): Chi bộ 5A, Đảng bộ bộ phận khu phố 5, Đảng bộ Phường 11

4.     Đồng chí VÕ KIM KHUÊ: Chi bộ 5A, Đảng bộ bộ phận khu phố 5, Đảng bộ Phường 11

 

HUY HIỆU 45 NĂM TUỔI ĐẢNG

1.     Đồng chí VÕ THỊ KIM NGỘ (Võ Thị Minh Vân): Chi bộ 1, Đảng bộ Phường 2

2.     Đồng chí MAI VĂN KHOAN: Chi bộ 1, Đảng bộ Phường 4

3.     Đồng chí NGUYỄN NGUYỆT HUỆ: Chi bộ 2, Đảng bộ Phường 6

4.     Đồng chí NGUYỄN VĂN NGỌ: Chi bộ 4, Đảng bộ Phường 6

5.     Đồng chí NGUYỄN BÁCH CHIẾN: Chi bộ 8, Đảng bộ Phường 12

6.     Đồng chí TRẦN NGỌC THANH: Chi bộ 5, Đảng bộ Phường 13

7.     Đồng chí NGUYỄN ĐÌNH TÙNG: Chi bộ 3, Đảng bộ Phường 14

 

HUY HIỆU 40 NĂM TUỔI ĐẢNG

1.     Đồng chí NGUYỄN THÀNH HƯU: Chi bộ 5, Đảng bộ Phường 1

2.     Đồng chí NGUYỄN NGỌC LOAN: Chi bộ 2, Đảng bộ Phường 2

3.     Đồng chí TRẦN THỊ HÒA: Chi bộ 4, Đảng bộ Phường 5

4.     Đồng chí LÊ THỊ VUÔN: Chi bộ 2, Đảng bộ Phường 6

5.     Đồng chí NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG: Chi bộ 3, Đảng bộ Phường 7

6.     Đồng chí PHÙNG VĂN TRỌNG: Chi bộ 5, Đảng bộ Phường 8

7.     Đồng chí NGUYỄN LĨNH TOÀN: Chi bộ 3, Đảng bộ Phường 10

8.     Đồng chí HUỲNH MINH DIỆU: Chi bộ 3, Đảng bộ Phường 10

9.     Đồng chí TRẦN HỮU TÀI: Chi bộ 5A, Đảng bộ bộ phận khu phố 5, Đảng bộ Phường 11

10. Đồng chí LÊ VĂN GẤM: Chi bộ 4, Đảng bộ Phường 12

11. Đồng chí CAO THỊ PHỤNG: Chi bộ 7, Đảng bộ Phường 12

12. Đồng chí ĐỖ ĐÌNH PHỤNG: Chi bộ 7, Đảng bộ Phường 13

13. Đồng chí TRẦN ĐỨC NHÌ: Chi bộ 4, Đảng bộ Phường 14

 

HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG

1.     Đồng chí NGUYỄN VĂN QUANG: Chi bộ 3, Đảng bộ Phường 1

2.     Đồng chí LÊ VĂN PHÚC: Chi bộ 6, Đảng bộ Phường 8

3.     Đồng chí LÊ QUANG TẠO: Chi bộ 2, Đảng bộ Phường 10

4.     Đồng chí TRẦN TRUNG THỦY: Chi bộ 5A, Đảng bộ bộ phận khu phố 5, Đảng bộ Phường 11

5.     Đồng chí NGÔ THỊ HIẾU: Chi bộ 5A, Đảng bộ bộ phận khu phố 5, Đảng bộ Phường 11


Số lượt người xem: 15Bản in Quay lại

  TIN MỚI HƠN

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    Xem theo ngày: