Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Đảng - Đoàn thểThứ 7, Ngày 26/11/2022, 09:50

QUẬN 6: HỌP MẶT KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM - NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (18/11/1930 - 18/11/2022)

 

Sáng 16/11/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 6 tổ chức Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Đến tham dự buổi Họp mặt kỷ niệm có Ông Nguyễn Thành Trung – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Ông Ngô Thành Luông – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Ông Nguyễn Trường Thanh – UVTV, Trưởng Ban dân vận quận ủy; Ông Nguyễn Quốc Dương – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy; Ông Lê Thành Bình – UVTV Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 6; Ông Đinh Huỳnh Trung – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 6.

          Thay mặt Ban Thường trực, Ông Đinh Huỳnh Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 6 đã ôn lại truyền thống và lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong suốt 92 năm qua. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 6 đã không ngừng được củng cố, phát triển và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua việc thực hiện đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân. Đặc biệt trong thời kỳ đất nước phát triển và hội nhập quốc tế, MTTQ Việt Nam quận đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong giai đoạn mới, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, làm tốt công tác an sinh xã hội... Từ những hoạt động thiết thực trên, khối đại đoàn kết trong quận được củng cố, mở rộng; mối quan hệ gắn bó giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền ngày càng bền chặt.

          Phát biểu chúc mừng tại buổi Họp mặt kỷ niệm Ông Ngô Thành Luông – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã gởi lời chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực thực hiện của hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp. Đồng thời đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp cần quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt 02 nhiệm vụ quan trọng trước mắt, đó là tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận và triển khai thực hiện công tác chăm lo tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động; động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; huy động các nguồn lực trong nhân dân, lấy sức dân để chăm lo cho dân, phát huy sáng kiến, kinh nghiệm trong nhân dân để góp phần xây dựng, phát triển quận; Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chú trọng thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, kịp thời giải quyết những nguyện vọng, nhu cầu chính đáng, hợp lý, hợp pháp của nhân dân. Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tập trung thực hiện tốt Đề án số 06-ĐA/TU và Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng rõ mục tiêu, bám sát nhiệm vụ, chủ động, sáng tạo, gần dân, sát dân, phù hợp với thực tế. Mọi hoạt động phải đảm bảo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”; Chủ động, tích cực xây dựng và nâng cao hiệu quả Chương trình phối hợp hành động giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của quận và cơ sở, trong đó, chú trọng việc phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi tổ chức trong quá trình thực hiện Chương trình phối hợp; Đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền của quận và cơ sở cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để mặt trận hoàn thành tốt nhiệm vụ

          Nhân dịp này, Quận 6 có 11 cá nhân nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khen thưởng cho 09 tập thể đạt thành tích trong hội thi Hòa giải viên Giỏi – Năm 2022.

          Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022) là dịp tuyên truyền, ôn lại truyền thống và lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

H.P. TUẤN


Số lượt người xem: 18Bản in Quay lại
Xem theo ngày: