Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Đảng - Đoàn thểThứ 4, Ngày 25/05/2022, 17:50

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ GIAO BAN CHUYÊN ĐỀ QUÝ 1 NĂM 2022

 

Vừa qua, Quận ủy Quận 6 tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và giao ban chuyên đề “Cách làm, kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng” quý 1 năm 2022. Tham dự có ông Ma Xuân Việt - Bí thư Quận ủy Quận 6, chủ trì hội nghị; bà Trần Thị Thu Loan - Phó Trưởng Phòng Địa bàn 1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; bà Phạm Hồng Minh – UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 6; cùng đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Quận ủy, các phòng, ban, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận và các đoàn thể; Bí thư các cơ sở Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 6 báo cáo tóm tắt sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng quý 1 năm 2022; triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Quận ủy năm 2022 (điều chỉnh, bổ sung); chương trình phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 (điều chỉnh, bổ sung). Theo đó, xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ của toàn đảng, trước hết là của các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 6 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, các cấp ủy trực thuộc quan tâm đổi mới, đề ra nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã kịp thời tham mưu Ban thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quán triệt các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Quy định về những điều đảng viên không được làm. Tham mưu kiểm tra, xử lý các vụ việc phát sinh. Chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng và triển khai thực hiện chương trình năm 2022 về công tác kiểm tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng lãng phí; thực hiện Quy định 1374 của Thành ủy, Quy định 590 của Ban Thường vụ Quận ủy; chủ động rà soát, hướng dẫn cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Hội nghị đã giao ban chuyên đề về nội dung “Cách làm, kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng”, với 4 nhiệm vụ: Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện cá văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tăng cường, chủ động trong việc nắm tình hình, nhất là những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, qua đó kịp thời phát hiện chấn chỉnh xử lý nghiêm đối với các trường hợp tổ chức đảng, đảng viên có hạn chế, khuyết điểm, vi phạm; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm, chương trình phòng chống tham nhũng, lãng phí hàng năm phải cụ thể, bám sát định hướng của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên, đồng thời phù hợp với thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện nghiêm, đúng quy định về quy trình, nghiệp vụ, thành phần hồ sơ,… khi tiến hành kiểm tra, giám sát, xem xét thi hành kỷ luật.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, góp ý, kiến nghị và chia sẻ của lãnh đạo các ban Đảng và Bí thư các cơ sở đảng tập trung các vấn đề: kinh nghiệm và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác quản lý thẻ đảng; xác định đối tượng giám sát; củng cố nhân sự ủy ban kiểm tra, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng; tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra, giám sát cấp ủy và cơ sở…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Ma Xuân Việt - Bí thư Quận ủy Quận 6 đánh giá cao nội dung chuyên đề xuất phát từ thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Đồng thời, đề nghị các chi bộ phải thường xuyên giám sát việc sinh hoạt của đảng viên; Ủy ban Kiểm tra quận ủy cần quan tâm đến các cơ sở đảng, nhất là đối với cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát ở cơ sở kiêm nhiệm; tập trung công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; cần có sự phối hợp trong hệ thống chính trị về công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục quan tâm, củng cố và kiện toàn nhân sự ủy ban kiểm tra. Thường xuyên giới thiệu mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng; kịp thời phát hiện, thường xuyên rà soát đối với những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm để chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, cần quan tâm, quản lý tốt thẻ đảng, thực hiện kiểm tra hàng năm thẻ đảng.

Đinh Toản

 


Số lượt người xem: 12Bản in Quay lại
Xem theo ngày: