Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Đảng - Đoàn thểThứ 5, Ngày 07/11/2019, 13:50

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG THỰC HIỆN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ĐẢNG BỘ CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN QUẬN 6

 

Thực hiện chủ đề năm 2019 là “Năm đột phá cải cách hành chính và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội”. Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, chặt chẽ, xuyên suốt việc triển khai thực hiện.

Trong thời gian qua, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ lãnh đạo cơ quan có chức năng tham mưu, đề xuất UBND quận các giải pháp, biện pháp để cải cách thủ tục hành chính nhằm mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân và các doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến liên hệ về thủ tục hành chính tại trụ sở UBND quận, như: công khai niêm yết kịp thời những quy định mới của Nhà nước tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả và trên cổng thông tin điện tử của quận, cán bộ hướng dẫn tận tình, chính xác,…Bên cạnh đó, trang bị cơ sở vật chất để cá nhân, tổ chức cảm nhận sự thoải mái, thân thiện, an toàn khi đến liên hệ. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy về cải cách thủ tục hành chính, Đảng ủy cơ quan Chính quyền đã chỉ đạo Phòng Nội vụ tham mưu để UBND quận phát động thi đua về cải cách thủ tục hành chính. Đến nay, có 100 mô hình sáng kiến, cách làm hay của 74 cơ quan đơn vị thuộc UBND quận và UBND 14 phường đăng ký thi đua CCHC. Trong đó, có nhiều sáng kiến tiêu biểu, như: giải pháp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cấp phép xây dựng khi chủ đầu tư bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ; giải pháp triển khai phần mềm thi xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm rút ngắn thời gian cấp giấy xác nhận từ 13 ngày xuống còn 7 ngày (Théo Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND Thành phố công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng tại Thành phố năm 2018), đăng ký doanh nghiệp từ 5 ngày rút ngắn xuống còn 3 ngày làm việc và chỉ phải nộp 1 bộ hồ sơ; thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch từ 20 ngày rút ngắn xuống còn 10 ngày làm việc; đơn giản hóa hai thủ tục cấp phép xây dựng và cấp phép sử dụng vỉa hè thành một thủ tục cấp phép xây dựng nhằm rút ngắn thời gian đi lại cho người dân; thực hiện thụ lý và giải quyết hồ sơ cấp phép xây dựng theo tiêu chí “04 không”: không trễ hẹn, không để xảy ra sai sót trong quá trình thụ lý hồ sơ, không yêu cầu bổ túc hồ sơ nhiều lần, không yêu cầu bổ sung thành phần hồ sơ ngoài quy định;.v.v…Các sáng kiến trên đã giúp giảm thời hạn giải quyết, giảm chi phí đi lại cho cá nhân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; góp phần hoàn thành tốt công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính trong nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, đã triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn quận 6.

Những việc làm trên đã góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính của Quận. Qua khảo sát, tỷ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công đạt trên 95%, đã thể hiện sự nỗ lực của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn quận, cũng như của mỗi cán bộ, công chức trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

ĐINH TOẢN


Số lượt người xem: 42Bản in Quay lại
Xem theo ngày: