Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Đảng - Đoàn thểThứ 6, Ngày 26/04/2019, 14:20

QUẬN 6 QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁN BỘ

Chiều ngày 24/4, Quận ủy 6 tổ chức hội nghị cán bộ quán triệt Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy về rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ cho gần 120 cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trực thuộc quận.

Đồng chí Lê Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy đã triển khai 6 chương, 25 Điều của Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh 6 nguyên tắc cơ bản, thông báo kết luận thẩm tra, xác minh, quản lý cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị…và những điểm mới so với Quy định 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị, qua đó đồng chí yêu cầu hội nghị nghiên cứu, nắm chắc để thực hiện tại đơn vị, đồng thời yêu cầu liên hệ với Bộ phận Bảo vệ nội bộ - Ban Tổ chức Quận ủy nếu có thắc mắc.

Song song đó, trên tinh thần Kế hoạch số 76-KH/QU ngày 06/01/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy về quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản ký đến năm 2025 và những năm tiếp theo, đồng chí Lê Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy quán triệt, triển khai Kế hoạch số 177-KH/QU ngày 22/04/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy về rà soát, điều chỉnh, bổ sung nguồn quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2025 và những năm tiếp theo; đồng thời yêu cầu cấp cơ sở phải thực hiện cả 02 giai đoạn 2015 - 2020, 2020 - 2025 và hoàn thành trước ngày 15/5/2019.

                                                                     Thu Vân


Số lượt người xem: 93Bản in Quay lại
Xem theo ngày: