Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Đảng - Đoàn thểThứ 3, Ngày 19/06/2018, 08:50

QUẬN 6 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA ỦY BAN KIỂM TRA QUẬN ỦY VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG

Sáng 15/6, Quận ủy quận 6 đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Quận ủy với các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2012 - 2018. Đồng chí Lê Văn Tân, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 6 đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Từ năm 2012, ngay sau khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với các ngành thành phố, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành 06 Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng giữa Ủy ban Kiểm tra Quận ủy với Đảng ủy Công an Quận, Đảng ủy Quân sự Quận, Thanh tra Quận, Phòng Nội vụ Quận, Ban Tổ chức Quận ủy và Văn phòng Quận ủy.

Theo đó, Quận ủy đã tổ chức triển khai, quán triệt các Quy chế đến cấp ủy đảng và các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo thực hiện nghiêm túc; xác định việc thực hiện Quy chế là một trong những nội dung trọng tâm trong thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát và chương trình phòng, chống tham nhũng hàng năm của cấp ủy Quận và cơ sở. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã làm tốt vai trò là đơn vị chủ trì, theo dõi, tổng hợp và kịp thời đề xuất các nội dung có liên quan đến công tác phối hợp.

Trong thời gian qua, Đảng ủy Công an quận đã kịp thời trao đổi thông tin khi nhận được dư luận phản ảnh liên quan đến tổ chức và cá nhân có vi phạm; Thanh tra quận cung cấp thông tin qua công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; Phòng Nội vụ quận phối hợp trong việc xem xét các danh hiệu, hình thức khen thưởng theo quy định pháp luật; Văn phòng Quận ủy phối hợp trong công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên, đặc biệt đã phối hợp tham mưu thực hiện Quy trình giải quyết thông tin phản ảnh có liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong năm 2018, Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục rà soát, ban hành bổ sung thêm 04 Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Quận ủy với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận và Ban Tuyên giáo Quận ủy trong thực hiện nhiệm vụ trên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Tân, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 6 đề nghị các cơ quan, đơn vị cần chủ động hơn trong việc đẩy mạnh thực hiện các nội dung phối hợp đã ký kết theo Quy chế; chủ động nghiên cứu các quy định mới có liên quan về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng để vận dụng, cụ thể hóa hoặc có rà soát, điều chỉnh, bổ sung các Quy chế đã được ban hành cho phù hợp với tình hình thực tế và các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; định kỳ và thường xuyên chủ động tổ chức giao ban để đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém nhằm kịp thời đề ra biện pháp khắc phục, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. (Ảnh)

Anh Hoàng

 


Số lượt người xem: 118Bản in Quay lại
Xem theo ngày: