Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Đảng - Đoàn thểThứ 6, Ngày 25/05/2018, 10:05

QUẬN 6 TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THU THẬP THÔNG TIN DỮ LIỆU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6


Thực hiện Thông báo số 661/TP-CATP-PC65 ngày 27/3/2018 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai công tác thu thập thông tin dân cư vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Công an Quận 6 ban hành Kế hoạch số 891/KH-CAQ-QLHC về triển khai công tác thu thập thông tin dân cư về cơ sở dự liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn Quận 6.

Theo đó, Công an 14 phường xây dựng kế hoạch thực hiện thành lập các Tổ công tác thu thập thông tin dân cư, tổ chức tập huấn. Đội Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội tiến hành theo dõi, hướng dẫn, cấp phát mẫu phiếu cho 14 phường từ ngày 18/4/2018.

Thông tin thu thập gồm tên, ngày sinh, nơi khai sinh, dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, nơi thường trú, nơi ở hiện tại, nhóm máu, số định danh cá nhân hoặc số CMND... của công dân có hộ khẩu, đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam và công dân đang sinh sống, học tập, lao động ở nước ngoài.

Được biết, dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được ngành Công an triển khai trên cả nước trong lộ trình thực hiện Quyết định 896 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan quản lý dân cư giai đoạn 2013–2020.

Theo kế hoạch, dự kiến, công tác thu thập thông tin dữ liệu dân cư trên địa bàn Quận 6 sẽ hoàn thành vào ngày 18/10/2018.

H.A


Số lượt người xem: 105Bản in Quay lại
Xem theo ngày: