Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Đảng - Đoàn thểThứ 6, Ngày 30/03/2018, 17:50

QUẬN 6: TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ TRONG DOANH NGHIỆP NGOÀI KHU VỰC NHÀ NƯỚC.

 

Sáng 30/3, Quận ủy quận 6 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí: Lê Văn Tân, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 6.

Trong năm 2017, Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện khối lượng lớn các công tác về xây dựng tổ chức cơ sở đảng nhằm thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Kết quả đạt được là nội dung sinh hoạt của các chi ủy, chi bộ ngày càng thiết thực, trọng tâm là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 239/239 chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2019; 18/41 cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh (tăng 02 cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh so với năm 2016); trong đó, có 04 cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 21/41 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ (tăng 06 đơn vị so với năm 2016); 02/41 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 4,88%; không có cơ sở đảng yếu kém. Thành lập mới 02 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập là Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ẩn Phượng thuộc Đảng bộ Phường 8 và Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận chuyển Khang Duy thuộc Đảng bộ Phường 12, đạt 100% nghị quyết Đảng bộ quận.

Sau hội nghị chuyên đề bàn về các giải pháp nâng cao số lượng và chất lượng công tác phát triển đảng viên, nhiều giải pháp đã được triển khai góp phần giúp Đảng bộ Quận hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đảng, kết nạp được 205/200 đảng viên, đạt tỷ lệ 102,5% chỉ tiêu Nghị quyết, trong đó có 55 giáo viên, nâng tổng số đảng viên trong giáo viên lên 841/2240 - đạt tỷ lệ 25,67% so với quy định của Thành ủy là 23%.

Công tác cán bộ đảm bảo tính công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy định, quy trình; kết quả rà soát, thực hiện quy hoạch đảm bảo được chất lượng, số lượng, cơ cấu theo quy định, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, nhân sự đưa vào quy hoạch đảm bảo được tiêu chuẩn, điều kiện, có tính kế thừa và chiều hướng phát triển tốt hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Tân, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 6 yêu cầu công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2018 cần tiếp tục tập trung công tác vận hành sau quy hoạch, nhất là việc luân chuyển, đào tạo đối với cán bộ quy hoạch diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Tăng cường công tác chỉ đạo, nắm tình hình và hướng dẫn cấp ủy tổ chức đảng việc thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; tăng cường xây dựng tổ chức đảng - đoàn thể trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

 

 

Hình: đồng chí Lê Văn Tân, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 6 trao giấy khen cho các tập thể đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017.

 

 

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Quận 6 đã trao giấy khen cho 04 cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 05 năm liền (2013 - 2017); 04 cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017; 08 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng đảng và 19 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

                                                                                                Anh Hoàng  

 

 

 


Số lượt người xem: 82Bản in Quay lại
Xem theo ngày: