Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Đảng - Đoàn thểThứ 2, Ngày 06/11/2017, 15:20

QUẬN 6 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN CHUYÊN ĐỀ “KINH NGHIỆM SAU MỘT NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ” - TRAO GIẤY KHEN CHO TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI CAO HỘI THI “TÌM HIỂU QUAN HỆ LỊCH SỬ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM - LÀO”

 

Thực hiện Kế hoạch số 109-KH/QU ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Ban Thường vụ Quận ủy, sáng 02/11, Thường trực Quận ủy tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề “Kinh nghiệm sau một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đến dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Tân, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận

Hội nghị được nghe báo cáo tham luận của Đảng ủy phường 9, Trung tâm Văn hóa quận, Đảng ủy phường 14, Chi bộ khu phố phường 2... Qua đó thấy được những mô hình hay, cách làm hiệu quả như mô hình “Nói đi đôi với làm - làm đên đâu hiệu quả đến đấy” của Đảng ủy phường 9, mô hình “Chung tay đóng góp xây dựng nguồn kinh phí hỗ trợ bệnh nhân khó khăn” của Chi bộ Trung tâm Y tế, hay như giải pháp trong huy động các nguồn lực để thực hiện công tác chăm lo an sinh xã hội của Chi bộ 5 Đảng bộ phường 13,… Bên cạnh đó là các ý kiến phát biểu trực tiếp, đóng góp, đề xuất nhiều giải pháp có tính khả thi, có thể liên hệ, vận dụng được trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, ở nhiều cơ quan và đơn vị khác nhau để tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn, lan tỏa hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Tân, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận đề nghị các cấp ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 20 tháng 9 năm 2016, Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với thực hiện nhiệm vụ chính trị, những nội dung đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, có hiệu quả cụ thể, ngày càng củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn Quận.

 

Đồng chí nhấn mạnh đội ngũ cán bộ chủ chốt phải nghiêm túc thực hiện phương châm trên trước, dưới sau; học đi đôi với làm theo; đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả thấy rõ. Ccông tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện đúng quy định, nghiêm túc, kịp thời phê bình, nhắc nhở, hướng dẫn các tập thể, cá nhân chưa tích cực, thực hiện chưa đúng; đồng thời khích lệ, động viên, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh đúng mức các tập thể, cá nhân thực hiện tốt; tránh làm qua loa, hình thức, nể nang. Một trong những yêu cầu quan trọng nhất chính là cố gắng phát hiện và nhân rộng những nhân tố mới, mô hình, công trình mới và cách làm hay để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn Đảng bộ Quận tham khảo, học tập và noi theo.

Trong dịp này, Quận ủy đã trao giấy khen cho 02 tập thể và 10 cá nhân đạt giải cao trong hội thi tìm hiểu “Tìm hiểu quan hệ lịch sử đặc biệt Việt Nam - Lào”.

 

                                                     Đồng chí Lê Văn Tân, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận trao giấy khen cho 10 cá nhân đạt giải cao
hội thi “Tìm hiểu quan hệ lịch sử đặc biệt Việt Nam - Lào”

 

Anh Hoàng


Số lượt người xem: 143Bản in Quay lại
Xem theo ngày: