Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Đảng - Đoàn thểThứ 6, Ngày 02/10/2015, 08:50

CÁN BỘ CHỦ CHỐT HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT SỐ 37 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHE THÔNG TIN THỜI SỰ

 

     Chiều 30/9, tại Hội trường Ủy ban nhân dân quận 6, Quận ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và nghe thông tin thời sự quý III năm 2015. Đồng chí Đoàn Thanh Hùng, Trưởng Phòng Huấn học Ban Tuyên giáo Thành ủy đã đến báo cáo và triển khai Nghị quyết.

 

     Tại Hội nghị, 240 cán bộ chủ chốt quận được giới thiệu, học tập các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, trọng tâm là những kết quả đạt được sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TW ngày 28/3/1992 của Bộ Chính trị về công lý luận; làm rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác lý luận thời gian qua; tìm ra nguyên nhân chủ quan đồng thời đề ra phương châm, nhiệm vụ công tác lý luận và định hướng nghiên cứu từ nay đến năm 2030. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt quận nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác lý luận trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đồng thời củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng của đất nước, thành phố trong thời gian tới.

 

     Đồng chí Đoàn Thanh Hùng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền quận và cơ sở thường xuyên chỉ đạo công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong từng giai đoạn; lấy học tập nghiên cứu lý luận gắn với tổng kết thực tiễn để làm căn cứ hoạch định chương trình, kế hoạch phát triển; tiếp thu những vấn đề lý luận được phát triển mới làm căn cứ vững chắc trong vận hành chương trình, kế hoạch phát triển địa phương, cơ quan, đơn vị… Đồng chí cũng dành thời gian thông tin đến cán bộ chủ chốt quận nội dung việc Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội trên thế giới lần thứ tư và thăm chính thức Hoa Kỳ.

 

Lan Phương


Số lượt người xem: 106Bản in Quay lại
Xem theo ngày: