Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Posts

September, 2022

September 29
Quyết định Công nhận kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GIáo dục thường xuyên quận 6 năm học 2022 - 2023
September 20
QUẬN ỦY QUẬN 6 TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG, TRUY TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG
September 20
CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG QUỐC KHÁNH 2/9
September 20
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2022
September 20
THÔNG BÁO TIẾP NHẬN THÊM HÔ SƠ CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH HỘ LÝ ĐI THỰC TẬP TẠI NHẬT BẢN  ĐỢT 2 -  KHÓA 2 NĂM 2022
September 20
TÀI LIỆU CHO BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6
September 20
QUẬN 6 CÔNG NHẬN 14 BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT
September 13
CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ PHÒNG TAI NẠN ĐIỆN TRONG NHÂN DÂN
September 07
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM GDNN-GDTX QUẬN 6 NĂM HỌC 2022-2023
September 07
Quyết định Phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận 6 năm học 2022-2023