Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Posts

August, 2022

August 10
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHIÊM  THỜI GIAN LÀM VIỆC, Ý THỨC KỶ LUẬT CỦA CÁN BỘ,  CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG
August 10
QUẬN 6 TIẾP NHẬN HỒ SƠ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ  CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2022/QĐ-TTg
August 09
QUẬN 6 TIẾP NHẬN HỒ SƠ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ  CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2022/QĐ-TTg
August 01
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CỰU CHIẾN BINH QUẬN 6 LẦN THỨ VIII,  NHIỆM KỲ 2022-2027.
August 01
BÁC HỒ VỚI THƯƠNG BINH – LIỆT SĨ
August 01
THĂM, TẶNG QUÀ GIA ĐÌNH CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
August 01
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 10 (MỞ RỘNG) BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 6
August 01
QUẬN 6: TRAO KHEN THƯỞNG ĐỘT XUẤT
August 01
QUẬN 6 TỔ CHỨC HỘI THI “KIẾN THỨC MUÔN MÀU” NĂM 2022
August 01
RA MẮT “CABBIN VẮT, TRỮ SỮA MẸ” TẠI DOANH NGHIỆP