Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Posts

May, 2022

May 27
QUẬN 6 CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NÂNG CAO TỶ LỆ HỒ SƠ  ĐƯỢC XỬ LÝ TRỰC TUYẾN
May 26
QUẬN 6 TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG LÀM ĐIỂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "TOÀN DÂN THAM GIA BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG" NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 10
May 25
HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ GIAO BAN CHUYÊN ĐỀ QUÝ 1 NĂM 2022
May 24
TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CỦA SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC NGÀNH TƯ PHÁP
May 24
QUẬN 6: TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN GIÁM SÁT BAN PHÁP CHẾ, HĐND TP.HCM
May 21
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC LAM SƠN NĂM HỌC 2021-2022
May 20
QUẬN 6 THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2022
May 19
NIÊM YẾT SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA THỦ TRƯỞNG CÁC PHÒNG, BAN, NGÀNH QUẬN, 14 PHƯỜNG THUỘC QUẬN 6
May 18
QUẬN 6 BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” VÀ ĐỀ ÁN “ĐÔ THỊ THÔNG MINH GIAI ĐOẠN 2020-2025 TẠI QUẬN 6”
May 18
QUẬN 6 TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG “TIẾP NHẬN VÀ  GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGAY TRONG NGÀY”
1 - 10Next