Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Posts

April, 2022

April 28
THÔNG BÁO: KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO ĐIỂM THI VIẾT MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TRONG KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC 2022
April 28
HƯỞNG ỨNG NGÀY ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THẾ GIỚI  VÀ NGÀY SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI
April 28
TRIỂN KHAI CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6
April 25
.
April 17
QUẬN 6 TRIỂN KHAI TỔ CHỨC TIÊM VẮC XIN CHO TRẺ  TỪ 5 ĐẾN 12 TUỔI
April 17
"THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHÀO ĐÓN BẠN – WELCOME TO HO CHI MINH CITY”
April 17
"THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHÀO ĐÓN BẠN – WELCOME TO HO CHI MINH CITY”
April 17
"THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHÀO ĐÓN BẠN – WELCOME TO HO CHI MINH CITY”
April 15
QUẬN 6 CHỈ ĐẠO ĐĂNG KÝ THI ĐUA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ VẬN DỤNG CÁC GIẢI PHÁP SÁNG KIẾN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN
April 15
HƯỞNG ỨNG NGÀY THALASSEMIA THẾ GIỚI (08/5) NĂM 2022 “CHUNG TAY ĐẨY LÙI BỆNH TAN MÁU BẨM SINH VÌ TƯƠNG LAI GIỐNG NÒI”
1 - 10Next