Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Posts

September, 2021

September 30
TỪ NGÀY 01/10/2021 ĐẾN NGÀY 15/10/2021, NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO DỊCH BỆNH COVID – 19 SẼ ĐƯỢC NHẬN HỖ TRỢ ĐỢT 3
September 30
5 NHÓM ĐỐI TƯỢNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC NHẬN GÓI HỖ TRỢ KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID – 19 ĐỢT 3
September 30
CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID – 19
September 30
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA UBND CẤP QUẬN
September 30
MỘT NGÀY THEO CHÂN ĐỘI TÌNH NGUYỆN VIÊN LẤY MẪU XÉT NGHIỆM TẬN NHÀ
September 30
MÔ HÌNH “ĐI CHỢ GIÚP DÂN” PHÁT HUY HIỆU QUẢ TRONG THỜI GIAN GIÃN CÁCH TOÀN XÃ HỘI
September 28
QUẬN 6: BƯỚC VÀO ĐỢT CAO ĐIỂM THẦN TỐC XÉT NGHIỆM COVID-19
September 28
F0 KHỎI BỆNH TÌNH NGUYỆN THAM GIA HỖ TRỢ PHÒNG, CHỐNG DỊCH
September 28
QUẬN 6: KỊP THỜI CHĂM LO AN SINH XÃ HỘI CHO NGƯỜI DÂN KHÓ KHĂN DO DỊCH COVID-19
September 28
NHỮNG DẤU HIỆU TÍCH CỰC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI QUẬN 6
1 - 10Next