Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Posts

May, 2021

May 28
TỪ 0 GIỜ NGÀY 28/5/2021, UBNDTHÀNH PHỐ  HỒ CHÍ MINH CHỈ ĐẠO NGƯNG, HẠN CHẾ  HOẠT ĐỘNG MỘT SỐ LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
May 27
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM QUẬN 6 VẬN ĐỘNG  ỦNG HỘ KINH PHÍ MUA VACCINE THỰC HIỆN  CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
May 23
NỘI QUY PHÒNG BỎ PHIẾU
May 23
THỂ LỆ BẦU CỬ
May 23
UBND TP HỒ CHÍ MINH CÓ VĂN BẢN KHẨN VỀ VIỆC TIẾP TỤC TẠM DỪNG  HOẠT ĐỘNG MỘT SỐ LOẠI HÌNH DỊCH VỤ ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
May 22
BẢN ĐỒ CÁC ĐIỂM BẦU CỬ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6
May 22
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ CÁC DỰ ÁN HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2021
May 18
HỘI NGHỊ GẶP GỠ, TIẾP XÚC GIỮA CỬ TRI NỮ VỚI NHỮNG ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ - ĐƠN VỊ SỐ 8 (QUẬN 6) NHIỆM KỲ 2021 – 2026.
May 18
QUẬN ỦY QUẬN 6 SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
May 18
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 8 QUẬN 6: TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ KHÓA X
1 - 10Next