Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Posts

November, 2020

November 24
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN HÒA GIẢI VIÊN CHO TRUNG TÂM HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN
November 24
GIẢI MARATHON QUỐC TẾ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
November 24
KHU PHỐ 2 PHƯỜNG 1: NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC NĂM 2020 “ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ”
November 24
KHU PHỐ 4, PHƯỜNG 7 NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC NĂM 2020 “ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ”
November 24
KHU PHỐ 2 PHƯỜNG 9: NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC NĂM 2020 “ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ”
November 24
TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC ĐẢNG CHO BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ VÀ CHI ỦY VIÊN CỦA CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC CƠ SỞ ĐẢNG NĂM 2020.
November 24
PHƯỜNG 7: QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 6 LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020-2025.
November 24
PHƯỜNG 4: HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
November 24
TẬP HUẤN LUẬT DÂN QUAN TỰ VỆ VÀ LUẬT LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN
November 24
NHỮNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN SAU 20 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO TDĐKXDĐSVH TẠI QUẬN 6
1 - 10Next