Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Posts

August, 2020

August 25
THÀNH PHỐ TRAO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CHỨC DANH  CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM QUẬN 6, NHIỆM KỲ XI (2019 – 2024)
August 25
LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG HỌC ĐẠT “CHUẨN QUỐC GIA”  NĂM HỌC 2019- 2020
August 25
CHIẾN SĨ SAO VUÔNG THAM GIA CHỐNG DỊCH
August 25
HỘI NGHỊ SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 41-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC LỄ HỘI VÀ TỔNG KẾT PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” NĂM 2019
August 25
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 6 LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2020 – 2025
August 25
KHAI MẠC TRIỂN LÃM ẢNH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 6 LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2020 – 2025, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VỚI CHỦ ĐỀ “QUẬN 6 – VỮNG BƯỚC – PHÁT TRIỂN”
August 13
CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA GIA ĐÌNH TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂM 2020
August 13
NHỮNG ĐIỂU CẦN TRÁNH TRONG MÙA MƯA BÃO ĐỂ ĐỀ PHÒNG TAI NẠN ĐIỆN TRONG NHÂN DÂN
August 13
HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP THEO DÕI ĐỂ KIỂM SOÁT SỐ LƯỢNG ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ
August 10
QUẬN 6 TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ SỞ DỊCH VỤ VÀ HẠN CHẾ TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID – 19
1 - 10Next