Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Posts

July, 2020

July 30
TRUYỀN THÔNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT  VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
July 30
QUẬN 6 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘ TỊCH VÀ CÔNG TÁC CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN.
July 10
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6
July 07
THÔNG BÁO: TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ  ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG  TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6
July 02
NGÀY HỘI “GIA ĐÌNH VĂN HÓA – HẠNH PHÚC” NĂM 2020
July 02
TIẾP XÚC CỬ TRI QUẬN 6 VỚI TỔ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI SAU KỲ HỌP THỨ 9 QUỐC HỘI KHÓA XIV
July 02
HỘI NGHỊ TỌA ĐÀM CHUYÊN ĐỀ “GIẢI PHÁP KẾT NỐI LỰC LƯỢNG VÀ PHÁT HUY HIỆU QUẢ CỦA MẠNG XÃ HỘI TRONG VIỆC TUYÊN TRUYỀN, GÓP PHẦN LAN TỎA THÔNG TIN TÍCH CỰC, ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC VỚI CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH QUA HỆ THỐNG CÁC TRANG MẠNG XÃ HỘI HIỆN CÓ
July 02
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG AN QUẬN 6 LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025