Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Posts

September, 2019

September 27
QUẬN 6 CÔNG BỐ CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ 3 NĂM 2019.
September 27
QUẬN 6 TUYÊN TRUYỀN TÀI LIỆU HỎI – ĐÁP VỀ XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ
September 25
TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH ĐIỆN
September 16
QUẬN 6- TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 47/2019/TT-BTC NGÀY 5 THÁNG 8 NĂM 2019 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP.
September 05
KẾT QUẢ KHẢO SÁT, RÀ SOÁT LẬP DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2019 – 2020.
September 03
ĐĂNG KÝ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6
September 03
TUYÊN TRUYỀN LUẬT BÍ MẬT NHÀ NƯỚC; LUẬT AN NINH MẠNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2017/NĐ-CP NGÀY 09/2/2017 VỀ VIỆC PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6