Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Posts

August, 2019

August 29
SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 40-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6
August 26
ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI THÀNH PHỐ NĂM 2019
August 26
TĂNG CƯỜNG THANH TRA, KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
August 26
QUẬN 6 TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG
August 21
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM QUẬN 6 LẦN THỨ VI NHIỆM KỲ 2019 – 2024
August 21
CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NĂM 2018
August 16
TẬP HUẤN CÁC QUY ĐỊNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ  MÔI TRƯỜNG CHO CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6
August 16
TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ
August 15
QUẬN 6 CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018.
August 15
THÔNG BÁO TREO CỜ TỔ QUỐC VÀ NGHỈ LỄ NGÀY QUỐC KHÁNH 2/9 NĂM 2019.
1 - 10Next