Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Posts

August, 2019

August 16
TẬP HUẤN CÁC QUY ĐỊNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ  MÔI TRƯỜNG CHO CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6
August 16
TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ
August 15
QUẬN 6 CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018.
August 15
THÔNG BÁO TREO CỜ TỔ QUỐC VÀ NGHỈ LỄ NGÀY QUỐC KHÁNH 2/9 NĂM 2019.
August 15
KẾ HOẠCH TRANG TRÍ ĐÈN NGHỆ THUẬT NĂM 2020
August 13
KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ- HÀNH CHÍNH (H.822)
August 02
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 6 NĂM HỌC 2019-2020
August 02
LỄ KHÁNH THÀNH TRỤ SỞ QUẬN ỦY, TRỤ SỞ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6