Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Posts

July, 2019

July 24
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỪ CẤP HUYỆN TRỞ LÊN THUỘC QUẬN 6 NĂM 2019
July 24
THÔNG BÁO VỀ VIỆC DI DỜI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ ĐẾN TRỤ SỞ UBND QUẬN 6
July 11
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 6 LẦN THỨ 19 - KHÓA XI
July 11
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LUẬT GIA QUẬN 6 NHIỆM KỲ 2018 – 2023
July 11
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LUẬT GIA QUẬN 6 NHIỆM KỲ 2018 – 2023
July 05
TÀI LIỆU HỎI – ĐÁP PHỤC VỤ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ CÁC CẤP  TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
July 03
NGÀY HỘI “ VÌ MÔI TRƯỜNG XANH - SẠCH - ĐẸP”