Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Posts

May, 2019

May 30
THỰC HIỆN TIẾT KIỆM ĐIỆN VÀ TRIỂN KHAI GIÁ BÁN ĐIỆN CHO CÔNG NHÂN, SINH VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI QUẬN 6
May 30
TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
May 24
THÀNH ỦY KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG KHÔNG TỔ CHỨC CHI BỘ CƠ QUAN PHƯỜNG TẠI QUẬN 6
May 24
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
May 22
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 09/2019/QĐ-UBND NGÀY 3/4/2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
May 21
62 CON HEO ĐẤT ĐƯỢC KHUI TẠI PHƯỜNG 12 QUẬN 6
May 21
ĐẠI HỘI ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM QUẬN 6 NHIỆM KỲ 2019 - 2024 “ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - ĐỔI MỚI - PHÁT TRIỂN”
May 20
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
May 14
PHƯỜNG 10 TUYÊN TRUYỀN  CÁC QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
May 02
QUẬN 6 QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁN BỘ
1 - 10Next