Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Posts

March, 2019

March 29
QUẬN 6: TRAO 02 QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
March 28
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH QUA CHUYỆN KỂ ĐẠO ĐỨC NGƯỜI ĂN CƠM
March 28
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH QUA CHUYỆN KỂ BÀI HỌC VỀ SỰ TIẾT KIỆM
March 28
ĐÀO TẠO NGHỀ, TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6 NĂM 2019
March 27
CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU VÀ THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2019 CỦA QUẬN 6
March 27
THÔNG BÁO GIÁ BÁN ĐIỆN MỚI
March 25
CHƯƠNG TRÌNH AN TOÀN TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂM 2019  VÀ CÁC DỊCH VỤ CỦA NGÀNH ĐIỆN
March 22
QUẬN 6: KHEN THƯỞNG 69 NỮ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC - LAO ĐỘNG TIÊU BIỂU
March 05
TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH PHÂN CẤP ỦY QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ