Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức > Posts

November, 2018

November 26
QUẬN 6 TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS VÀ HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS.
November 22
QUẬN 6 TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN LĨNH VỰC  TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA
November 19
TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUA TRAO ĐỔI CÔNG VIỆC
November 19
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
November 16
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHÚ PHỐI HỢP CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN VỀ ĐIỆN VÀ CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ CỦA NGÀNH ĐIỆN
November 16
LỄ KHÁNH THÀNH CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP SỬA CHỮA TOÀN DIỆN CHỢ BÌNH TÂY
November 16
THÔNG ĐIỆP AN TOÀN GIAO THÔNG
November 16
CÔNG AN QUẬN 6 THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH THI ĐUA CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TẠI NHÀ, BỆNH VIỆN CHO NGƯỜI GIÀ, BỆNH, ĐI LẠI KHÓ KHĂN
November 16
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 –QUẬN 6
November 15
QUẬN 6 TỔ CHỨC TRAO HUY HIỆU ĐẢNG CHO 43 ĐỒNG CHÍ ĐẢNG VIÊN
1 - 10Next