Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ Nội vụ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 6 công  khai danh sách ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “Vì biển đảo quê hương ...
  Nhằm chung tay cùng với tổ chức công đoàn và chính quyền các cấp triển khai các giải pháp phòng chống “tín dụng đen”, Tổ chức tài chính vi mô CEP chi nhánh Quận 6 đã tổ chức Hội nghị giới thiệu sản phẩm– dịch vụ CEP, để giới thiệu những cải tiến về tính năng và lợi ích của các sản phẩm – dịch vụ đến khách hàng, đồng thời tiếp nhận các ý kiến của khách hàng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm ...
  (Ảnh minh họa) Ngày 09 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4305/QĐ-UBND về phê duyệt Bộ chỉ số và công cụ đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở - ban, ngành và địa phương – DDCI Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (Chỉ số DDCI).           Ban hành kèm Quyết định là 10 chỉ số đánh giá khối địa phương và 09 chỉ số đánh giá Khối Sở - Ban, ngành, Mẫu phiếu k...
  Ngày 30/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trang Thông tin điện tử Quận 6 thông tin đến Người nộp thuế trên địa bàn Quận 6 một số nội dung mới cần lưu ý của Nghị định 91/2022/NĐ-CP gồm: ...
  Để công tác lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho chu kỳ ổn định 5 năm 2022-2026 kịp thời, đúng quy định, Trang Thông tin điện tử Quận 6 đăng tải một số điểm lưu ý về lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp như sau: 1. Đối tượng chịu thuế (Điều 1 Thông tư số 153/2011/TT-BTC) - Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị quy định tại Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành. ...