Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  (Ảnh minh họa) Ngày 09 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4305/QĐ-UBND về phê duyệt Bộ chỉ số và công cụ đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở - ban, ngành và địa phương – DDCI Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (Chỉ số DDCI).           Ban hành kèm Quyết định là 10 chỉ số đánh giá khối địa phương và 09 chỉ số đánh giá Khối Sở - Ban, ngành, Mẫu phiếu k...
  Ngày 30/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trang Thông tin điện tử Quận 6 thông tin đến Người nộp thuế trên địa bàn Quận 6 một số nội dung mới cần lưu ý của Nghị định 91/2022/NĐ-CP gồm: ...
  Để công tác lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho chu kỳ ổn định 5 năm 2022-2026 kịp thời, đúng quy định, Trang Thông tin điện tử Quận 6 đăng tải một số điểm lưu ý về lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp như sau: 1. Đối tượng chịu thuế (Điều 1 Thông tư số 153/2011/TT-BTC) - Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị quy định tại Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành. ...
  Căn cứ quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương về việc qui định về giá bán điện, Trang Thông tin điện tử Quận 6 đăng tải Thông báo của Công ty Điện lực Bình Phú về giá bán điện cấp cho đối tượng sinh viên, công nhân, người lao động sử dụng điện cho mục đích thắp sáng sinh hoạt đang thuê nhà để ở như sau: Định mức sử dụng điện c...
  Nhằm giảm tối đa thời gian chờ đợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính; giúp người dân chủ động lựa chọn thời gian phù hợp đến cơ quan BHXH để nộp hồ sơ hoặc làm thủ tục tham gia, vừa qua, Bảo hiểm xã hội đã xây dựng tiện ích Hướng dẫn đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, Tiện ích này cũng giúp cơ quan BHXH chủ động hơn trong việc bố trí cán bộ...