Skip Ribbon Commands
Skip to main content
      Nhằm phổ biến các văn bản pháp quy về an toàn thực phẩm cho người kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, góp phần đảm bảo các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện đúng quy định của Pháp luật về An toàn thực phẩm trên địa bàn 14 phường, vào các ngày 12/6/2020 và ngày 9, 10, 17/7/2020, Phòng Y tế quận 6 phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường 2, 9, 10 phổ biến các quy định phá...
    Ngày 30/6/2020, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Thông báo số 140/TB – UBND về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ủy ban nhân dân quận 6 cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn quận 6, cụ thể như sau: 1. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nh...
  Triển khai thực hiện Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm, ngày 10 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Kế hoạch số 210/HK-UBND-YT về thực hiện thủ tục cấp Giấ...
         Sáng 12/06/2020, Quận 6 tổ chức Hội nghị tập huấn Tổ tưởng Tổ tự quản giảm nghèo bền vững (GNBV) năm 2020. Tham dự cón bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình GNBV Thành phố; bà Huỳnh Thị Liên – Chuyên viên Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình GNBV Thành phố; ông Nguyễn Kim Phúc – Trưởng phòng LĐ&TBXH Quận, Phó Trưởng ban Thường trực Ban GNBV Quận; cù...
           Căn cứ Quyết định số 3249/QD-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, ngày 29/05/2020 Ủy ban nhân dân quận 6 có văn bản số 1529/UBND-TCKH về phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, cụ thể như sau: 1. Lô hàng hóa bán chỉ định:            Lô: Bóng đèn LED, đèn...