Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-Tg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1204/UBND-TH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận 6 tạm thời không tiếp nhận thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phậ...
  Ngày 5 tháng 12 năm 2019, Sở Tài nguyên và môi trường ban hành Quyết định số:1330/QĐ-STNMT-BĐVT về công bố về kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018. Theo đó, Ủy ban nhân dân Quận 6 giao trách nhiệm cho Thủ trưởng các Phòng, ban ngành Quận 6 thông tin kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018, trên địa bàn quận đến công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại đơn vị; Thực h...
  Ngày 28 tháng 2 năm 2020, Ủy ban nhân dân Quận 6 triển khai việc tổ chức cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với người nhập cảnh đến từ Hàn Quốc và trường hợp người dân đến từ huyện Bình Xuyên, Tam Dương, Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc. Đính kèm: CV: 526/UBND-YT.                                                                                                                         D.A
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia với mục đích tạo cầu nối điện tử “thực chất, liên tục, hiệu quả” kết nối Chính phủ với người dân, doanh nghiệp. Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính của tất cả các ngành, lĩnh v...
  Ngày 14 tháng 2 năm 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn số: 544/UBND-VX về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (nCoV-2019). Đính kèm: Công văn 544/UBND-VX.                                                                                                                         ...