Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Ngày 14 tháng 2 năm 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn số: 544/UBND-VX về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (nCoV-2019). Đính kèm: Công văn 544/UBND-VX.                                                                                                                         ...
  Chỉ thị số 23 của Thành ủy đã tạo chuyển biến sâu rộng, góp phần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; ý thức chấp hành nhiệm vụ của công chức thực hiện quản lý trật tự xây dựng được cải thiện; ý thức chấp hành của nhân dân về xây dựng được nâng cao.   Hiện Sở Xây dựng đã hoàn chỉnh, triển khai “Sổ tay hướng dẫn xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Thành phố” đây là tài liệu giúp cho qu...
  KHUYẾN CÁO MỚI VỀ VIỆC SỬ DỤNG KHẨU TRANG TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH NCOV HIỆN NAY
  CẨM NANG HỎI ĐÁP PHÒNG DỊCH BỆNH CORONA
  Căn cứ Công văn số 3554/UBND-TMNT ngày 02 tháng 12 năm 2019 về việc lấy ý kiến đối với Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Quận 6 và Công văn số 434/UBND-TNMT ngày 30 tháng 01 năm 2020 về tổng hợp ý kiến góp ý nhân dân trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Quận 6. Ủy ban nhân dân Quận 6 đăng tải Thông báo số 16/TB-UBND-TNMT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của UBND quận 6 ...