Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Tín dụng chính sách xã hội do Ngân hàng chính sách xã hội (NH-CSXH) thực hiện là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam nói chung và tại địa bàn Quận 6 nói riêng, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đả...
  Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế-Xã hội-Quốc phòng An ninh năm 2019 theo Quyết định số 491/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Quận 6 và tạo bước đột phá thực hiện năm chủ đề 2019 “ Năm thực hiện cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54/NQ-QH”. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 6 chỉ đạo: - Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc theo ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước p...
  Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quản lý thu- nộp, sử dụng, quyết toán quỹ phòng, chống thiên tai thành phố và Kế hoạch số 3082/KH-UBND ngày 29/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về thu- nộp, Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố áp dụng cho đối tượng là các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập và công dân trên địa bàn t...
    Ngày 18/8/2019, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quận 6 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2019 - 2024. Các đồng chí: Doãn Trường Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Thành đoàn; Trịnh Thị Hiền Trân, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố; Lê Thị Hờ Rin - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã đến tham dự Đại hội. ...
    Theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính về thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách. Quận 6 thực hiện công khai số liệu quyết toán năm 2018 của các cơ quan đơn vị thuộc quận. Cụ thể: - Các đơn vị dự toán: biểu số 4, kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính. - Đơn vị được ngân sách hỗ trợ: biểu số 8, kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28...