Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế-Xã hội-Quốc phòng An ninh năm 2019 theo Quyết định số 491/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Quận 6 và tạo bước đột phá thực hiện năm chủ đề 2019 “ Năm thực hiện cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54/NQ-QH”. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 6 chỉ đạo: - Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc theo ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước p...
    Ngày 18/8/2019, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quận 6 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2019 - 2024. Các đồng chí: Doãn Trường Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Thành đoàn; Trịnh Thị Hiền Trân, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố; Lê Thị Hờ Rin - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã đến tham dự Đại hội. ...
    Theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính về thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách. Quận 6 thực hiện công khai số liệu quyết toán năm 2018 của các cơ quan đơn vị thuộc quận. Cụ thể: - Các đơn vị dự toán: biểu số 4, kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính. - Đơn vị được ngân sách hỗ trợ: biểu số 8, kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28...
  Ngày 9/8/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức tập huấn các quy định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Ông Nguyễn Bá Hội – chuyên viên Sở Tài nguyên môi trường thành phố (ảnh 1) phổ biến các nội dung của Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩ...
               Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hành Kế hoạch 311/KH-UBND, ngày 7/8/2019 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" trên địa bàn Quận 6 giai đoạn 2019 - 2025.                Mục đích của Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đứ...