Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Đồng chí Đào Xuân Thọ - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố  trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân. Ngày 05/12, Hội Cựu chiến binh Quận 6 tổ chức họp mặt kỷ niệm 29 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2018), 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018), tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và công tác khen ...
  Công khai Sở Tài Chính
  Ủy ban nhân dân Quận 6 đã tổ chức triển khai Kế hoạch số 440/KH-UBND-TTYT ngày 21/11/2018 về Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 và hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống AIDS ngày 1/12 /2018 tại quận 6 (từ ngày 10/11/ 2018 đến 10/1/2018). Chủ đề của tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 là “Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020”. Thán...
  Thực hiện công tác cải cách hành chính tại Quận 6 năm 2018, kể từ tháng 7 năm 2018 Phòng Nội vụ Quận 6 đã thực hiện việc trao đổi công việc và phát hành văn bản của phòng thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, đây cũng là nội dung thực hiện Chỉ thị 15 /CT-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Qua đó, các ph...
  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ