Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Thực hiện công tác cải cách hành chính tại Quận 6 năm 2018, kể từ tháng 7 năm 2018 Phòng Nội vụ Quận 6 đã thực hiện việc trao đổi công việc và phát hành văn bản của phòng thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, đây cũng là nội dung thực hiện Chỉ thị 15 /CT-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Qua đó, các ph...
  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
  Nhằm thông tin kịp thời các văn bản liên quan ngành điện đến với nhân dân, thời gian vừa qua công ty điện lực Bình Phú đã phối hợp tốt cùng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 6 thực hiện công tác tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác an toàn về điện, tiết kiệm điện, các dịch vụ hỗ trợ của ngành điện. Qua đó, giúp cho nhân dân kịp thời nắm bắt thông tin và ngành điện lực thực hiện tốt ...
  THÔNG ĐIỆP AN TOÀN GIAO THÔNG
    Các đồng chí lãnh đạo cắt băng khánh thành Sáng 15/11, Ủy ban nhân dân quận 6 tổ chức Lễ khánh thành công trình nâng cấp sửa chữa toàn diện Chợ Bình Tây Quận 6. Đến dự có đồng chí Trần Thế Lưu, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; đồng chí Lê Văn Tân, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 6; đồng chí Ngô Thành Luông, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ...