Skip Ribbon Commands
Skip to main content
         Ngày 29/7/2016,  Phòng Tài chính Kế hoạch Quận 6 ban hành văn bản số 1282/TCKH về việc xác định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP.                 Theo đó, Phòng Tài chính Kế hoạch đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo...
             Để có cơ sở xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2017, ngày 27/7/2016, Phòng Tài chính Kế hoạch có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 14 phường đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.   Theo văn bản, năm 2017, các đơn vị xây dựng dự toán ngân sách nhà nước phải áp du...
         Ngày 26/7/2016, Sở Giao thông vận tải ban hành thông báo số: 3825/TB-SGTVT về việc điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ công trình xây dựng chợ tạm để nâng cấp, sửa chữa toàn diện chợ Bình Tây quận 6. Nhằm tạo thuận lợi cho việc thi công, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tránh ùn tắc giao thông trên các tuyến đường triển khai điều chỉnh phân luồng giao thông và khu vực xung quan...
             Nhằm tuyên truyền, tạo điều kiện củng cố những nội dung của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, qua đó tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện tốt các quy định pháp luật cho đội ngũ cán bộ, viên chức và nhân dân; góp phần nâng cao ý thức, tinh thần tự giác, tích cực trong tìm hiểu các quy định pháp luật của Nhà nước, ...
 (từ ngày 6/6 đến 12/6/2016) I. Trắc nghiệm:   Câu 1. Chủ thể của quyền khiếu nại là: A. Công dân. B. Cá nhân, cơ quan, tổ chức. C. Công dân, cơ quan, tổ chức. D. Công dân, cá nhân, cơ quan, tổ chức.   Câu 2. Các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định Luật Khiếu nại là: A. Cố tình khiếu nại sai sự thật. B. Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trung đô...