Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Ngày 26 tháng 12 năm 20222, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 4514/QĐ_UBND về ban hành Kế hoạch kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025. Kế hoạch nhằm mục tiêu công bố được các chỉ tiêu kiểm kê tài nguyên nước (lần đầu) của các lưu vực sông nội tỉnh trên địa bàn TPHCM trên cơ sở thông tin, số liệu kiểm kê được thực hiện chính xác,...
  Ngày 13 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4335/QĐ-UBND ban hành danh mục, bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố. Theo đó, về danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố, cụ thể: Thủ Đức gồm các phường: An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Bình Chiểu, Bình Thọ, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây...
      Sau những ngày thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để kiểm soát dịch bệnh Cvid-19, nhằm tiếp tục duy trì hoạt động bảo vệ môi trường trong trạng thái từng bước an toàn trở lại cuộc sống bình thường mới. Sáng 30/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 12, Quận 6 đã tổ chức “Siêu thị Đổi rác thải nhựa lấy quà tặng” thu hút sự quan tâm, hưởng ứng rộng rãi của các chị em, hội viên Phụ nữ và người dân...
  “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công” Đây là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, được trích trong bài nói chuyện tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II, năm 1961. Tinh thần đoàn kết một lòng luôn thể hiện sâu sắc trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc ta, tạo nên sức mạnh vô địch, chiến đấu và...
  Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bắt đầu tổ chức thực hiện từ năm 2006. Đến nay, sau 15 năm thực hiện, nhất là 5 năm trở lại đây, việc học tập và làm theo Bác thực sự trở thành nội dung sinh hoạt chính trị rộng khắp.          Hầu hết các đơn vị trên địa bàn đều tổ chức sinh hoạt dưới cờ kể chuyện về Bác. Nổi bật, Đảng ủy phường 9 nâng tầm các buổi sinh hoạt ...