Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bắt đầu tổ chức thực hiện từ năm 2006. Đến nay, sau 15 năm thực hiện, nhất là 5 năm trở lại đây, việc học tập và làm theo Bác thực sự trở thành nội dung sinh hoạt chính trị rộng khắp.          Hầu hết các đơn vị trên địa bàn đều tổ chức sinh hoạt dưới cờ kể chuyện về Bác. Nổi bật, Đảng ủy phường 9 nâng tầm các buổi sinh hoạt ...
  Thực hiện công văn số 2319 ngày 01/4/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. UBND Quận 6 xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn Quận 6, cụ thể: Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhắc nhở các doanh nghiệp...
  Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bắt đầu tổ chức thực hiện từ năm 2006. Đến nay, sau 15 năm thực hiện, nhất là 5 năm trở lại đây, việc học tập và làm theo Bác thực sự trở thành nội dung sinh hoạt chính trị rộng khắp.          Hầu hết các đơn vị trên địa bàn đều tổ chức sinh hoạt dưới cờ kể chuyện về Bác. Nổi bật, Đảng ủy phường 9 nâng tầm các buổi sinh hoạt ...
  Mỗi ngày thành phố phát sinh hơn 9.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt và mỗi năm tăng thêm 5% khối lượng. Lượng chất thải rắn sinh hoạt này nếu không được thu gom, vận chuyển, xử lý kịp thời và đúng các tiêu chuẩn quy định sẽ ảnh hưởng đến đời sống người dân, mỹ quan đô thị và gây ô nhiễm môi trường. Quá trình quản lý chất thải rắn sinh hoạt có 3 công đoạn chính là: (1) Thu gom tại nguồn (2) V...
  Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận 6 tại Kế hoạch số 156/KH-UBND-TNMT triển khai công tác tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn quận, Trang Thông tin điện tử quận 6 đăng tải tài liệu hỗ trợ tuyên truyền “Vấn nạn tiếng ồn và hành động của chúng ta” do Sở Tài Nguyên và Môi trường cung cấp để bạn đọc theo dõi, tìm hiểu và thực hiện đúng quy định. Nội dung tài ...