Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Mỗi ngày thành phố phát sinh hơn 9.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt và mỗi năm tăng thêm 5% khối lượng. Lượng chất thải rắn sinh hoạt này nếu không được thu gom, vận chuyển, xử lý kịp thời và đúng các tiêu chuẩn quy định sẽ ảnh hưởng đến đời sống người dân, mỹ quan đô thị và gây ô nhiễm môi trường. Quá trình quản lý chất thải rắn sinh hoạt có 3 công đoạn chính là: (1) Thu gom tại nguồn (2) V...
  Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận 6 tại Kế hoạch số 156/KH-UBND-TNMT triển khai công tác tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn quận, Trang Thông tin điện tử quận 6 đăng tải tài liệu hỗ trợ tuyên truyền “Vấn nạn tiếng ồn và hành động của chúng ta” do Sở Tài Nguyên và Môi trường cung cấp để bạn đọc theo dõi, tìm hiểu và thực hiện đúng quy định. Nội dung tài ...
  Trước tình trạng vệ sinh môi trường trên địa bàn chưa được đảm bảo, đoàn viên, hội viên của các đoàn thể chính trị - xã hội, cũng như cán bộ công nhân viên phường 6 đã nhiều lần ra quân tổng vệ sinh các khu vực trọng điểm. Tuy nhiên, hiệu quả của giải pháp này mang tính xử lý tình huống, không bền vững. Từ kinh nghiệm đó, thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU về việc thực hiện cuộc vận động “Người d...
  Quận 6 là địa phương tập trung nhiều doanh nghiệp thuộc khu vực Ngoài nhà nước với số lượng thanh niên công nhân lớn trên 500 lao động như: Công ty cổ phần dược phẩm OPC, công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dung Bình Tiên, công ty may thuê Thuận Phương, Công ty TNHH Nam Thiên Long, Công ty TNHH may Trần Trúc…Ngoài ra, trên địa bàn quận có 04 khu lưu trú văn hóa thanh niên công nhân tại Phường 10,...
  Nhằm phản ảnh thực chất chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố giai đoạn 2 (2015 – 2020) bằng hình ảnh cụ thể, chân thật trong thực hiện 19 tiêu chí tại từng huyện, xã nông thôn mới, qua đó khẳng định chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố ngày càng đạt tính bền vững, làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn ngoại thành, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, rút ngắn  khoảng c...