Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Chủ tịch Hồ Chí Minh Người đã để lại tài sản vô giá cho Đảng và nhân dân Việt Nam tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp của Người; đó là kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và của thời đại. Có thể nói những phẩm chất đạo đức cơ bản của người Việt Nam trong thời đại mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là tấm gương của một vỹ nhân, một lãnh tụ cách ...
  Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải là học điều gì cao xa mà chúng ta hãy học từ những điều bình dị nhất, đời thường nhất. Bởi lẽ Bác của chúng ta giản dị lắm, gần gũi lắm! Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được thể hiện rất rõ từ những việc đời thường nhất của Bác, từ lời nói, việc làm, đến cả việc ăn cơm của Bác đều thể hiện rõ đạo đức của Người. Bác thường dạy ...
1. Dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (mà người dân gọi tắt là Luật Đặc khu) là gì?Có nội dung và ý nghĩa như thế nào? Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt là đơn vị hành chính thuộc tỉnh, do Quốc hội quyết định thành lập, có cơ chế, chính sách đặc biệt về phát triển kinh tế - xã hội, có tổ chức chính quyền địa phương và các cơ quan trực thuộc tinh ...
Thực hiện Chiến lược truyền thông DS-KHHGĐ, Quận 6 triển khai thực hiện công tác truyền thông – giáo dục về dân số năm 2018 nhằm duy trì hợp lý mức sinh thay thế, kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh; nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; giảm tỷ lệ mang thai vị thành niên gắn với đẩy mạnh tiếp thị xã và xã hội hóa cung cấp các phương tiện tránh thai (PTTT) cũng như dịch ...
Xem nội dung chi tiết