Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Tối 29/10/2019, khu phố 2, phường 6 tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Đến dự có ông Lê Nguyễn Hồng Quang - Trưởng ban Tổ chức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; ông Lê Thanh Bình – UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy; ông Phạm Văn Phố - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; bà Nguyễn Thị Kim Trang - Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; ông Nguyễn Huy Thắng - Quận...
                    Sáng 31/10/2019, Ban Quản lý chợ Bình Tây tổ chức hội thảo “Xây dựng chợ đạt chuẩn văn minh – thương mại năm 2020 và tiến tới phấn đấu đạt chuẩn du lịch”. Chủ trì hội thảo có bà Đặng Thị Tâm – Trưởng ban Kinh tế, Hội LHPN thành phố; ông Đoàn Quang Luân – Trưởng Phòng Kinh tế quận; ông Lư Khánh Thành – Phó Chủ tịch LĐLĐ quận; bà Lương Thanh Trúc – Chủ tịch Hội LHPN quận; ô...
  Ngày 27/8/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến về kết quả khảo sát, rà soát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2019-2020. Đính kèm: Công văn: 3537/UBND-VX.                                                       D.A
  Hướng đến Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 6 lần II năm 2019 ĐẠI ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC – NGUỒN LỰC CỦA SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG VIỆT NAM   Sinh thời Hồ Chí Minh khẳng định: Dân tộc Việt Nam là một khối thống nhất của các dân tộc anh em, được hình thành trong quá trình dựng nước và giữ nước; các dân tộc thiểu số là một bộ phận hợp thành của dân tộc Việt Nam; các dân tộc thiểu số cũng nh...
  Nhằm góp phần phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia đình, xã hội, giảm khoảng cách về giới tiến tới dần xóa bỏ bảo lực trên cơ sở giới. Vận động, định hướng đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, hôn n...