Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Ngày 27/8/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến về kết quả khảo sát, rà soát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2019-2020. Đính kèm: Công văn: 3537/UBND-VX.                                                       D.A
  Hướng đến Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 6 lần II năm 2019 ĐẠI ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC – NGUỒN LỰC CỦA SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG VIỆT NAM   Sinh thời Hồ Chí Minh khẳng định: Dân tộc Việt Nam là một khối thống nhất của các dân tộc anh em, được hình thành trong quá trình dựng nước và giữ nước; các dân tộc thiểu số là một bộ phận hợp thành của dân tộc Việt Nam; các dân tộc thiểu số cũng nh...
  Nhằm góp phần phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia đình, xã hội, giảm khoảng cách về giới tiến tới dần xóa bỏ bảo lực trên cơ sở giới. Vận động, định hướng đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, hôn n...
  Chiều ngày 17/5/2019 tại hội trường UBND P12Q6, Hội khuyến học Phường 12 đã tổ chức ngày hội khui heo đất khuyến học năm 2019. Tham dự có Bà Lê Thị Nguyệt Hương - Phó Chủ tịch UBND phường cùng với sự tham gia của các Chi bộ, khu phố, ban ngành, đoàn thể, các trường học đóng trên địa bàn phường. Tổng số có 62 con heo đất được khui tại ngày hội và được các chi hội ủng hộ lại vào quỹ khuyến ...
    Đồng chí Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố và đồng chí Phạm Thành Nhơn trao Giấy khen cho nữ công nhân viên chức - lao động tiêu biểu năm 2018.              Sáng 20/3, Liên đoàn Lao động Quận 6 tổ chức họp mặt kỷ niệm 1979 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 70 năm ngày thành lập Ban nữ công và sơ kết 01 năm thực hiện phong trào thi đu...