Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    Giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên bắt đầu học trực tuyến từ ngày 06/9/2021 (trung học) và 20/9/2021 (tiểu học). Ngành Giáo dục Quận 6 xác định việc học trực tuyến sẽ kéo dài trong học kỳ I. Riêng Giáo dục mầm non, do phải học trực tiếp nên chưa bắt đầu năm học mới. Để mở cửa trở lại, các ngành hoạt động, phục hồi kinh tế,... phải tính toán cho học sinh quay lại trường. Đây là điề...
    Nhằm chuẩn bị cho việc tổ chức tiêm phòng Covid – 19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi sinh sống trên địa bàn dân cư không có đi học; trẻ sống trong cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập; trẻ đang học tại các trường Trung cấp, cao đẳng nghề; học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 công lập và ngoài công lập, ngày 21/10/2021, Ủy ban  nhân dân quận 6 ban hành Công văn số 3616/UBND-LĐTBXH chỉ đạo các phòng, ba...
    Đó là chỉ đạo của UBND quận 6, yêu cầu Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND 14 phường triển khai thực hiện tại Công văn số 3363/UBND-VP, cụ thể như sau: (1) Phát huy vai trò chủ thể, huy động mọi nguồn lực của người dân, doanh nghiệp tham gia phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội. (2) Thực hiện nghiêm ch...
    Thực hiện chủ trương của Sở Công thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân quân 6 ban hành Công văn số 3319/UBND-KT đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai chủ trương hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên ...
  Người sử dụng lao động thỏa mãn 05 điều kiện: có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên; đã trả lương tối thiểu 50% tiền lương ngưng việc cho người lao động; đang gặp khó khăn về tài chính; không có nợ xấu; có tên trong danh sách được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt được Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ vay v...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp