Skip Ribbon Commands
Skip to main content
      Ngày 18 tháng 01 năm 2023, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 6 thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể:           Số lượng tuyển dụng 07 viên chức, trong đó có 01 cán sự phụ trách kỹ thuật, 01 chuyên viên phụ trách công tác pháp lý, 03 chuyên viên phụ trách công tác áp giá hồ sơ bồi thường, 02 kế toán.           Thí sinh nộp phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp trong giờ hàn...
  Quyết định Công nhận kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GIáo dục thường xuyên quận 6 năm học 2022 - 2023 (Đính kèm)
  Quyết định số 5638/QĐ-UBND
  Quyết định Phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận 6 năm học 2022-2023 (Đính kèm)
  Quyết định Công nhận kết quả xét tuyển viên chức Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh năm học 2021-2022 (Đính kèm)

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp