Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Ngày 30 tháng 10 năm 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6 ban hành Thông báo số 820/TB-GDĐT về tuyển dụng viên chức đợt 2, năm học 2017- 2018. Dự kiến số lượng: 76 giáo viên, 4 nhân viên tại các bậc học Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở. (Đính kèm chi tiết: Thông báo tuyển dụng; Đơn đăng ký dự tuyển; Sơ yếu lý lịch)
  Nội dung chi tiết: Thông báo 448/TB-GDĐT                                             Mẫu Sơ yếu lí lịch                             Đơn đăng ký tuyển dụng                                             Phụ Lục
  Nội dung chi tiết: Thông báo tuyển dụng
  Xem nội dung: KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2016
  Nội dung chi tiết: THÔNG BÁO ĐIỂM THI CÔNG CHỨC NĂM 2016 THÀNH PHỐ

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp