Skip Ribbon Commands
Skip to main content
       Đó là chương trình vận động hỗ trợ mũ bảo hiểm mà Ban An toàn giao thông Quận 6 triển khai thực hiện nhằm đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân có mong muốn góp phần nâng cao an toàn giao thông cho người dân nói chung và đặc biệt là trẻ em, qua đó nâng cao tỷ lệ người tham gia giao thông đội mũ bả...
  Nội dung chi tiết: THÔNG TƯ 92/2015/TT-BTC VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
                 Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ làm công tác gia đình, qua đó hướng dẫn thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hành trong năm 2015, chiều ngày 03/8/2015, Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 6 tổ chức tập huấn công tác gia đình, phòng, chống ...
               Sáng ngày 22/7/2015, Ủy ban nhân dân Quận 6 đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế với sự tham dự của đại diệnlãnh đạo cấp ủy, thủ trưởng, cán bộ công chức viên chức phụ trách công tác tổ chức cán bộ của các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập, các trường mầm ...
  Ngày 12/2/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế. Trên cơ sở quy định của Nghị định và yêu cầu quản lý, cải cách thủ tục hành chính, ngày 27/2/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn nội dung về thuế GTGT, quản lý th...