Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Đó là chỉ đạo của UBND quận 6, yêu cầu Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND 14 phường triển khai thực hiện tại Công văn số 3363/UBND-VP, cụ thể như sau: (1) Phát huy vai trò chủ thể, huy động mọi nguồn lực của người dân, doanh nghiệp tham gia phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội. (2) Thực hiện nghiêm chỉ ...
  Thực hiện chủ trương của Sở Công thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân quân 6 ban hành Công văn số 3319/UBND-KT đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai chủ trương hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa...
  Nhằm mục đích phục vụ kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại TP.Hồ Chí Minh từ ngày 01/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp Sở Y tế, Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành khai thác dữ liệu, tích hợp Mã QR với các thông tin về tiêm vắc xin, xét nghiệm, F0 hồi phục trên ứng dụng “Y tế HCM”. Trang Thông tin điện tử quận 6 đăng ...
  Ngày 22/9/2021, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết số 97/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đợt 3 cho người dân gặp khó khăn do ảnh hường của dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Theo đó, tại Điều 1 Nghị quyết số 97/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố quyết nghị quy định về chính sách hỗ trợ đối với người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng...
  Thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đợt 3 cho người dân gặp khó khăn do ảnh hường của dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố, ngày 25/9/2021, UBND thành phố ban hành Công văn khẩn số 3181/UBND-VX chỉ đạo các ngành chức năng, UBND quận huyện và thành phố Thủ Đức, UBND phường, xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Cov...