Skip Ribbon Commands
Skip to main content
   Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020. Theo đó, có sự thay đổi về mức xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế kể từ ngày 05/12/2020 được quy định tại Điều 13 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Trang Thông tin điện tử quận 6 thông tin cá...
  Cùng với Doanh nghiệp cả nước, Doanh nghiệp trên địa bàn Quận 6 có vị trí đặc biệt quan trọng của nền kinh tế, là bộ phận chủ yếu tạo ra tổng sản phẩm (GDP). Những năm gần đây, hoạt động của doanh nghiệp đã có bước phát triển đột biến, góp phần giải phóng và phát triển sức sản xuất, huy động và phát huy nội lực vào phát triển kinh tế xã hội, góp phần quyết định vào phục hồi và tăng trưởng k...
      Ủy ban nhân dân Quận 6 thông báo chính thức kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020 triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục "Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống". Đề nghị Phòng Y tế, Bộ phận Tiếp nhận và Trả hồ sơ quận và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Thông báo này. (Công văn đính kèm)
          Sáng 21/10/2020, UBND Quận 6 đã tổ chức Tập huấn công tác tuyên truyền và áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; về việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Quận năm 2020. Tham dự có bà Vương Thanh Liễu – QUV, Phó Chủ tịch UBND Quận; cùng đại diện sở, ban ngành và các đoàn thể trên địa bàn.       Hội nghị được lắng nghe hướng dẫn cụ thể...
  Thực hiện kế hoạch số 337/KH-UBND-TP ngày 05/10/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về việc tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, chiều ngày 19/10/2020, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 6, BHXH Quận 6 đã phối hợp với Phòng Tư Pháp quận tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại  cho gần 200 đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực BHX...