Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Ngày 18/9/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức Hội nghị tập huấn Luật an toàn, vệ sinh lao động và các văn bản pháp luật liên quan cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp. Tham dự có ông Lại Tấn Nghiệp – Phó trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận; cùng đại diện ban ngành, đoàn thể quận và hơn 150 doanh nghiệp, hộ kinh d...
  Chiều ngày 17/9/2020, Ủy ban nhân dân Quận 6 tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019 – 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 tại Hội trường Ủy ban nhân dân quận. Tham dự có ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố; bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Giám đốc BHXH Thành phố; bà Lê Thị Thanh Thảo – Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận; bà Lê Th...
        Chiều 18/09/2020, Ban Dân tộc Thành phố phối hợp Ủy ban nhân dân Quận 6 tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về thực hiện chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020(ảnh). Tham dự có bà Đặng Thị Tuyết Mai – Phó Trưởng Ban Dân tộc Thành phố chủ trì hội nghị; đồng chủ trì là bà Lê Thị Thanh Thảo - Phó Bí Thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận; và sự tham dự của đại diện các phò...
  Đại diện cơ sở kinh doanh đặt câu hỏi tại hội nghị  Sáng 20/09/2020, UBND Quận 6 đã tổ chức Hội nghị tập huấn Quy định pháp luật về An toàn thực phẩm (ATTP) với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm do ngành nông nghiệp và công thương quản lý trên địa bàn quận. Tham dự có ông Trương Thành Công –Phó Trưởng Phòng Thanh tra Ban Quản lý ATTP Thành phố, Báo cáo viên tại hội nghị; cùng cán bộ qu...
  Ngày 22/9/2020, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Công văn số 2760/UBND - KT về một số thông tin liên quan đến khẩu trang phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quận 6. Theo đó, Ủy ban nhân dân Quận 6 đề nghị các phòng ban, ban ngành thuộc Quận, Ủy ban nhân dân 14 phường, Hội doanh nghiệp quận triển khai thông tin đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa b...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp