Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Xác định, việc phổ biến tuyên truyền về Luật Bí mật nhà nước là một việc làm cần thiết và quan trọng, làm cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn bí mật Nhà nước, ngày 29/8/2019, Ủy ban nhân dân Quận 6 tổ chức 02 lớp tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước. Đến dự có Thượng tá Lưu Thanh Long- Phó trưởng phòng PA03, Công...
  Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, từng bước đưa công tác quản lý trật tự xây dựng đi vào nề nếp, kịp thời kiểm tra ngăn chặn tình trạng xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của nhân dân trong viêc thực hiện pháp luật và tuyên truyền vận động nhân dân cùng đồng hành, tham gia giá...
  Đ/c Lê Văn Tân –Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận 6 trao giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc Sáng 11/6, Quận ủy quận 6 tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân và sơ kết 06 tháng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành ph...
  Ngày 23/5/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 120/QĐ-STTTT về quy trình quản lý dự án, công trình, hạng mục, hoạt động lĩnh vực thông tin truyền thông tại Sở Thông tin và Truyền thông gồm 8 quy trình. Đính kèm: QĐ 120/QĐ-STTTT                                                                D.A
  Căn cứ Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về tổ chức công tác tuyên truyền, tập huấn về áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn Q6 năm 2019. Căn cứ Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về tổ chức Hội nghị tập huấn và tuyên truyề...